โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                       โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล  ตำบลเขื่อน 13 ( วัดยางท่าแจ้ง )ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.  2481  โดยมีนายสงบ  เจื้องตระกูล  เป็นผู้บริหารคนแรกมีผู้บริหารมาแล้ว  16  คน  ปัจจุบันมีข้าราชการครู  10  คน ครูธุรการ 1  คน   นักเรียน  134  คน  เปิดทำการเรียนการสอนสองระดับ  คือ  ระดับก่อน-ประถมศึกษาและประถมศึกษา  หรือช่วงชั้นที่ 1, 2 รวม  8  ห้องเรียน  มีอัตราส่วนครูต่อนักเรียน  13  คน  ( 1 : 13 )  มีอาคารเรียน  1  หลัง  ป. 1 ฉ. ใต้ถุนสูงต่อเติม  ชั้นล่าง  8  ห้องเรียน ( อายุ 30  ปี ) มีอาคารประกอบ  7  หลัง  แยกเป็นบ้านพักครู  2  หลัง  อาคารเอนกประสงค์  1  หลัง  ห้องสมุด  1  หลัง  ส้วม  3  หลัง มีที่ดิน  2  แปลง  แปลงที่  1  เป็นที่ตั้งโรงเรียน  มีพื้นที่ 6  ไร่  2  งาน  83 ตารางวา  อัตราส่วน  50  ต่อตารางเมตรต่อนักเรียน  1  คน  แปลงที่  2  เป็นสวนเกษตร  ห่างจากโรงเรียนประมาณ  500  เมตร  


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 14:28:22 น.

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0858609620 อีเมล์: udorn.nakra@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางอุดร รัตนวงษา โทรศัพท์: 0810556299 อีเมล์: Udorn.nakra@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]