โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายวีระศักดิ์  รักษาเคน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

  นายวิสิทธิ์  ดรบัณฑิต   รองประธานฯ

  นายสมัคร  เดินชาบัน   กรรมการ

  นางจุฑามาศ  สีหาจ่อง  กรรมการ

  นายนพดล  ปะริเตสัง      กรรมการ

  นายประยูร  บุญครอง     กรรมการ

  นายสุวิทย์  วงษ์จันลา  กรรมการ

  นายสมบัติ  ศรีปลัดกอง กรรมการ

  นายสกล  จันทะเหลา  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 14:28:22 น.

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0858609620 อีเมล์: udorn.nakra@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางอุดร รัตนวงษา โทรศัพท์: 0810556299 อีเมล์: Udorn.nakra@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]