โรงเรียนโรงเรียนบ้านขามเปี้ย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 •  

   

   

  ที่

  ชื่อ - สกุล

  ตำแหน่ง :วิทยาฐานะ

  E-mail

  โทร.

  1

  นายประยงค์ ศรีทรัพย์

  ผอ.ร.ร. : ชำนาญการรพิเศษ

  burapha13@gmail.com

  083-4509091

  2

  นายศักดิ์ศรี  รันเรือง

  ครู : ชำนาญการพิเศษ

  sakdisriranreuxng@gmail.com

  084-2655642

  3

  นางวัฒนา  สายสิม

  ครู : ชำนาญการพิเศษ

  wattanasaisim@gmail.com

  095-6696832

  4

  นางศรัณยา  ทองแสน

  ครู : ชำนาญการพิเศษ

  sarunya259@gmail.com

  085-0079429

  5

  นางอำพรพันธุ์  ปาลี

  ครู : ชำนาญการพิเศษ

  wasanapornikom@gmail.com

  096-7274067

  6

  นายนริศ  พรนิคม

  ครู : ชำนาญการพิเศษ

  nnritpornikom@gmail.com

  084-2659922

  7

  นางวาสนา  พรนิคม

  ครู : ชำนาญการพิเศษ

  ampornphanpalee@gmail.com

  086-8609610

  8

  นางอารีย์  โคตะเป

  ครู : ชำนาญการพิเศษ

  areekotape1606@gmail.com

  086-2238900

  9

  นางวินิดา  พลรักดี

  ครู : ชำนาญการพิเศษ

  winidaphlrakdi48@gmail.com

  085-5977118

  10

  นางทัศนีย์  เวียงนนท์

  ครู : ชำนาญการพิเศษ

  t0876263137@gmail.com

  063-4928026

  11

  นางสาวอรอุมา กองฝ่าย

  ครู : ชำนาญการพิเศษ

  Kru.onmba455@gmail.com

  082-3076218

  12

  ว่าที่ รต.ยงยุทธ สิงห์ขรเขต

  ครู : ชำนาญการพิเศษ

  Samingpraram@hotmail.com

  096-1025754

  13

  นางสาวพัชมณ  โสครู

  คร : -

  phatchamon36@gmail.com

  082-7360451

  14

  นางสาวศศิธร สังฆธรรม

  ครู : -

  sasithorn9291@gmail.com

  087-8559291

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-26 09:00:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางกลิ่นแก้ว รำเพยพล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางทิวาลักษณ์ เหล่าวงษา

 • นางทัศนีย์ เวียงนนท์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,131
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโรงเรียนบ้านขามเปี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0801771077 อีเมล์: ning0804053355@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นริศ พรนิคม โทรศัพท์: 0842659922. 0877703939 อีเมล์: nnrit@chaiyo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]