โรงเรียนโรงเรียนบ้านขามเปี้ย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านขามเปี้ย  ตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช  2464  ที่ศาลาวัดบ้านขามเปี้ย  หมู่ที่  4 ตำบลเชียงยืน  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  โดยมีนายดี  นารอง  เป็นครูใหญ่  คนแรก เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลเชียงยืน  3” (ขามเปี้ยราษฎร์บำรุง) จนถึงปีการศึกษา 2495  จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนบ้านขามเปี้ย”                     

  พ.ศ. 2466   นายส่วย  บุตรโพธิ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  พ.ศ.2466   นายพรมมา  ศรีเนตรพัฒน์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  พ.ศ. 2483  ได้อาคารเรียนใหม่  งบประมาณ  600  บาท

  พ.ศ. 2508  นายเดช  ศรีไสย  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  พ.ศ.2509   อาคารเรียนถูกวาตภัย  เสียหายจนใช้การไม่ได้จึงย้ายไปเรียนที่ศาลาวัดบ้านขามเปี้ย  หมู่ที่  4  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม

  พ.ศ.2510  ได้รับจัดสรรงบประมาณทางราชการจำนวนเงิน  100,000  บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1  ฉ  ขนาด 4  ห้องเรียนและได้สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 5 มกราคม  พ.ศ.2511  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2510

  วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2511  นายชารี  ทะสา  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  ปีการศึกษา 2518 โรงเรียนทำการสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และเปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7)  นายอุดม  พิมพา  รักษาการแทน  

  วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2518 นายสิปพรรค์  คำแท่ง  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519  นายอุดม  พิมพา  รักษาการแทน

  วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2519  นายสวาท  ยมศรีเคน  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2522  นายสีบู  แก้วจันทา  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2523  นายอุดม  พิมพา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547  นายถวิล  สายสิม  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553  นายสุพจน์  หีบแก้ว  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน           

  วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  นายประยงค์  ศรีทรัพย์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

  วันที่ 28 ธันวาคม 2562 นางกลิ่นแก้ว รำเพยพล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงเรียน (คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ที่ 462/2562 ลว.28 พฤศจิกายน 2562)       

  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดการศึกษา 3 ระดับคือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวม ๑๑ ห้อง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-26 09:00:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางกลิ่นแก้ว รำเพยพล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวาสนา พรนิคม

 • ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ สิงห์ขรเขตสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,126
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโรงเรียนบ้านขามเปี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0801771077 อีเมล์: ning0804053355@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นริศ พรนิคม โทรศัพท์: 0842659922. 0877703939 อีเมล์: nnrit@chaiyo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]