โรงเรียนโรงเรียนบ้านขามเปี้ย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

  ชื่อ – สกุล

  นายประยงค์  ศรีทรัพย์

  วัน เดือน  ปีเกิด

  วันที่ 5  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2513

  สถานที่เกิด

  ตำบล  หัวขวาง   อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

  สถานที่อยู่ปัจจุบัน

   

  บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่  11 ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย 

  จังหวัดมหาสารคาม  44140

  ประวัติการศึกษา

  2526

  ประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่  209

   อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

  2532

   

  มัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์    อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

  2536

  ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิชาเอกการประถมศึกษา  วิทยาลัยครูมหาสารคาม

  2541

   

  ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม. )  วิชาเอกการวัดผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ประวัติการทำงาน

  2536

  ครูโรงเรียนบ้านหนองโดน   อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม

  2541

  ครูโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ   อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

  2542

  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโคกใหญ่  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

  2544

  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม

  2549

  ผอ. โรงเรียนบ้านยางน้อย  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

  2558

  ผอ. โรงเรียนบ้านขามเปี้ย  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-26 09:00:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางกลิ่นแก้ว รำเพยพล
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนริศ พรนิคม

 • นางสาวรุ่งทิวา ขยันทำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,135
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโรงเรียนบ้านขามเปี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0801771077 อีเมล์: ning0804053355@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นริศ พรนิคม โทรศัพท์: 0842659922. 0877703939 อีเมล์: nnrit@chaiyo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]