• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติของโรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
   
                    เดิมนักเรียนจากหมู่บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๙ และจากหมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เดินทางไปเรียนหนังสือที่ โรงเรียนบ้านจาน (จานอำนวยวิทยา) ซึ่งมีระยะทางที่ไกลจากหมู่บ้านทั้งสอง ทำให้นักเรียนไม่สะดวกในการเดินทางไปเรียนหนังสือ ตลอดจนโรงเรียนบ้านจาน (จานอำนวยวิทยามีอาคารเรียนและห้องเรียนน้อยไม่เพียงพอเกิดการแออัดต่อการจัดการเรียนการสอน ชาวบ้านโนนศรีสวัสดิ์จึงขอจัดตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๕ นายประสิทธิ์ หอมถวิล ศึกษาธิการอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายบรรยง เนื่องโนราช ครูทำหน้าที่เสมียน นายทองอินทร์ แสงอาวุธ กำนันตำบลเชียงยืน ได้มาทำพิธีเปิดและจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้น เป็นโรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ โดยใช้สถานที่ตั้งบริเวณศาลาวัดบ้านโนนศรีสวัสดิ์ โดยมีนายสา ตรีเดช ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่เป็นคนแรก                                                        
                  ต่อมาในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๐๗ ชาวบ้านได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นในบริเวณวัดบ้านสวรรค์ หมู่ที่ ๕ มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านจาน (จานอำนวยวิทยา)มาร่วมเรียนด้วย ทำให้เกิดปัญหาความแออัดสถานที่เรียนคับแคบ และยังเป็นการรบกวนความสงบของสงฆ์และกิจกรรมทางศาสนา คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน จึงได้ช่วยกันบริจาคทุนทรัพย์และขอบริจาคทรัพย์จากผู้มีจิตอันเป็นกุศล ซื้อที่ดินจำนวน ๑๑ ไร่ ใช้เป็นสถานที่จัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ในปัจจุบัน
                  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างอาคารเรียน ขนาดแบบ ป.๑ ฉ. ใต้ถุนสูง ขนาด ๔ ห้องเรียน ต่อมาทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้กับทางโรงเรียนเพื่อต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มอีก ๓ ห้องเรียน รวมมีห้องเรียน ๗ ห้องเรียน
                 เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ คณะศิษย์เก่าของโรงเรียนและกรรมการสถานศึกษาได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อต่อเติมห้องเรียนด้านล่างอีก ๒ ห้องเรียน โดยใช้งบประมาณในการต่อเติมห้องเรียนครั้งนี้เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท มีห้องเรียนทั้งสิ้น รวม ๙ ห้องเรียน
                 เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๘  จำนวน ๑ หลัง มูล่า สองล้านเศษ
                 ปัจจุบันปีการศึกษา  ๒๕๕๘  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนชาย  ๔๘  คน  นักเรียนหญิง  ๒๖  คน    รวมทั้งสิ้น ๗๔ คน    มีข้าราชการครูและผู้บริหารโรงเรียน ๖ คน ลูกจ้างประจำ ๑ คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ๑คน  ครูอัตราจ้าง  ๑  คน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 02:45:15 น.

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0825635149 อีเมล์: sresawat@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เสน่ห์ สุขวิชัย โทรศัพท์: 0830201797 อีเมล์: sanehchai@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]