• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ที่

  ชื่อ-สกุล

  ที่มา

  ตำแหน่ง

  1

  นายบุญรอด  กันทำ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  2

  นายทองคำ  แพงสาย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  รองประธานกรรมการ

  3

  นายสมเดช  มาตรสมบัติ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  4

  นายสัมพันธ์  ดำรงศิลป์

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  5

  นายบุญศรี  แก้วพรมภักดี

  ผู้แทนพระภิกษุหรือตัวแทนองค์กรศาสนา

  กรรมการ

  6

  นายธงชัย  เอกตาแสง

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  7

  นายพนม  คำภูเวียง

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  8

  นายเสน่ห์  สุขวิชัย

  ผู้แทนครู

  กรรมการและเลขานุการ

  9

  นายสุรศักดิ์  ชารีวาล

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ย้ายสถานศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 02:45:15 น.

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0825635149 อีเมล์: sresawat@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เสน่ห์ สุขวิชัย โทรศัพท์: 0830201797 อีเมล์: sanehchai@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]