• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์

  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

   

  ๑. เด็กชายธนภัทร  เรือง                                   ประธานกรรมการ

  ๒. เด็กหญิงอาภาพร  บุตรวงศ์                           รองประธานกรรมการ

  ๓. เด็กชายอาทิตย์  พันเดช                               รองประธานกรรมการ

  ๔. เด็กชายพงศธร  โคบุตรี                                    กรรมการ

  ๕. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทัพหงษา                                กรรมการ

  ๖. เด็กหญิงสุธิชา  แก้วสาธร                                 กรรมการ

  ๗. เด็กชายธนาคาร  จันทร์นอก                             กรรมการ

  ๘. เด็กชายธนบัตร  ศรีโสภา                                  กรรมการ

  ๙. เด็กชายพลาธิป  นามคุณ                                  กรรมการ 

  ๑๐. เด็กชายอภิชาติ  พลลาภ                               กรรมการ 

  ๑๑. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีบุตร                                กรรมการ 

  ๑๒. เด็กหญิงพลอยไข่มุก  สารรัตน์                         กรรมการ

  ๑๓. เด็กหญิงขณิฐา  พลานันท์                             กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 02:45:15 น.

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0825635149 อีเมล์: sresawat@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เสน่ห์ สุขวิชัย โทรศัพท์: 0830201797 อีเมล์: sanehchai@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]