• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  1  นักเรียนในเขตบริการได้รับความเสมอภาคและโอกาสในการศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และเข้าศึกษาต่อจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ

   2  โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  บุคลากร  และกระบวนการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  3  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้  วิจัยและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 02:45:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปริญญา นิวาสวงษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเสน่ห์ สุขวิชัย

 • นางสุกัญญา สุทธิทาทีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,858
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0825635149 อีเมล์: sresawat@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เสน่ห์ สุขวิชัย โทรศัพท์: 0830201797 อีเมล์: sanehchai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]