• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายสมพงษ์  โคตรหลักคำ  (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา)

  2.  นายอุบล  ต้นศรีนนท์  (ผู้แทนผู้ปกครอง)

  3.  นางสุดาทิพย์  โพธิรส  (ผู้แทนองค์กรชุมชน)

  4.  นายสำอางค์  เลพล  (ผู้แทนศิษย์เก่า)

  5.  นายสว่าง  สิมวงษ์  (ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น)

  6.  นายทนานันท์  สีพิมพ์เมือง  (ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ)

  7.  นายเกตุ  โคตรรักษ์คำ  (ผู้แทนศาสนา)

  8.  นางสุมาลี  โสครู  (ผู้แทนครู)

  9.  นายมาศพล  ประทุมแพง  (กรรมการและเลขานุการ)  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 14:28:22 น.

โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4375-0117 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุริยน จันทกุล โทรศัพท์: 0981054975 อีเมล์: sun1966@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]