• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ 

   

  ในปีการศึกษา  2558  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น  เป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมน่าอยู่  เอื่อต่อการเรียนรู้  พัฒนาครูสู่มืออาชีพ  มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  เพิ่มพูนทักษะวิชาการ  ก้าวทันเทคโนโลยี  ด้วยวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ชุมชน

   

  ปรัชญา 

   

  "ความรู้  คู่คุณธรรม"


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 14:28:22 น.

โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4375-0117 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุริยน จันทกุล โทรศัพท์: 0981054975 อีเมล์: sun1966@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]