โรงเรียนบ้านหนองแวง


ประวัติโรงเรียนบ้านหนองแวง

 

โรงเรียนบ้านหนองแวง  ตั้งเมื่อวันที่   1  พฤษภาคม  2485   ตั้งที่วัดบ้านหนองแวง  ต.ดงบัง  อ.พยัคฆภูมิพืิสัย จ.มหาสารคาม  เปิดทำการสอนระดับชั้น เตรียมประถมศึก่ษาถึงชั้นป.  6 

ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านหนองแวง  ตั้งอยู่ที่  เลขที่  59  ต.หนองบัวสันตุ  อ.ยางสีสุราช  จ.มหาสารคาม  เปิดทำการสอน ระดับ ก่อนประถมศึกษา ถึงชั้น  ป.  6

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสุทิน ปะนันโต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแวง

นายอุระ อุปัชฌาย์
นายยุทธศาสตร์ ปะนามะทัง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแวง โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางพิกุล ศิริสอน โทรศัพท์: 0833339255 อีเมล์: friendvanna001@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ