โรงเรียนบ้านกุดเม็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ประวัติโรงเรียน
 •                      โรงเรียนบ้านกุดเม็ก   เดิมเรียกว่า   โรงเรียนประชาบาลตำบลกุดรัง ๖ (วัดบ้านกุดเม็ก )  โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนให้กับบุตรหลาน   ก่อตั้งเมื่อวันที่   ๒๒  กันยายน   ๒๔๗๗   ต่อมาได้ย้ายจากศาลาวัดมาตั้งอยู่บนที่ดินแปลงปัจจุบันเมื่อวันที่   ๒๘   กันยายน   ๒๔๘๒   เปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น   “ โรงเรียนบ้านกุดเม็ก ”   มีผู้บริหารจากอดีต ถึง ปัจจุบัน  ดังนี้

                  ๑.   นายประยูร     คุณเศรษฐ์           ๓๐   มิถุนายน   ๒๔๘๕  -  ๓๐   กันยายน   ๒๕๑๗

                  ๒.   นายภิญญู     ไชยชิน                 ๑    ตุลาคม     ๒๕๑๗   -  ๒๑   มกราคม   ๒๕๒๑

                  ๓.   นายถวิล     ดีจันทร์                   ๒๒  มกราคม   ๒๕๒๑  -  ๓๐    กันยายน   ๒๕๔๑

                  ๔.   นายวุฒิพงษ์     นาสมวาส         ๒๓   พฤศจิกายน  ๒๕๔๑ – ๒๔  เมษายน   ๒๕๔๒

                  ๕.   นายบุญสงค์     แสงดาว           ๒๕   เมษายน   ๒๕๔๓   -  ปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 16:37:33 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชยานนท์ มูลพิมพ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวิไลวรรณ นามโท

 • นางสาวขวัญวิมล จันทฤทธิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,960
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุดเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0945072775 อีเมล์: chayanont209@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวิไลวรรณ นามโท โทรศัพท์: 0866822879 อีเมล์: noynuy2517@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]