โรงเรียนบ้านกุดเม็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารับรองผลการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านกุดเม็ก

  ๑.      นายสุวิทย์   คุณเศรษฐ์        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา    ประธานคณะกรรมการ

  ๒.      นายทองม้วน   วงฮาด         ผู้แทนองค์กรชุมชน                           กรรมการ

  ๓.      นายสมร   นาใจแก้ว           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

  ๔.      นายสมศักดิ์   เสาวรส          ผู้แทนภิกษุสงฆ์                               กรรมการ

  ๕.      นายประสาน   สายสีสด       ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            กรรมการ

  ๖.      นายบุญเทียบ   ไชยชิน        ผู้แทนครู                                      กรรมการ

  ๗.      นางสนอง   ดวงกางเงาะ       ผู้แทนผู้ปกครอง                              กรรมการ

  ๘.      นายไพรรัตน์   ไชยสิทธิ์        ผู้แทนศิษย์เก่า                                กรรมการ

  ๙.      นายบุญสงค์   แสงดาว         เลขานุการ                               กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 16:37:33 น.

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0878648369 อีเมล์: k.yuttanakon@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปาริมา บุญมั่ง โทรศัพท์: 0969879359 อีเมล์: parimameow@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]