โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

 

-  พ.ศ. 2494  ก่อตั้งโรงเรียน ณ บริเวณโรงเรียนสตรีศึกษาปัจจุบัน  สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

-  พ.ศ. 2516  ย้ายมาตั้งณ ที่ปัจจุบัน ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

-  พ.ศ. 2523  โอนจากกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษามาสังกัด  สปช. กระทรวงศึกษาธิการ

-  พ.ศ. 2525 "2545  และ พ.ศ. 2549  โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน  ประเภท  โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  เขตการศึกษา 10  กระทรวงศึกษาธิการ

-  พ.ศ. 2546  โรงเรียนโอนสังกัดจาก สปช. มาสังกัด สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1  สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันสังกัด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ

-  พ.ศ. 2547  โรงเรียนเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)

- พ.ศ. 2550  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

- พ.ศ. 2552  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)

- พ.ศ. 2554  โรงเรียนได้รับการการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ.

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-07-03 15:10:22 น.

นายบัญชา พาหะนิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลร้อยเอ็ด
นายบุญศิลป สีทำมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลร้อยเอ็ด
นายวิชัย ขจรมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลร้อยเอ็ด
นายสมาน นาสมใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลร้อยเอ็ด
นายปรีดิ์ เปรมภูษิตานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลร้อยเอ็ด

นางสาวมารยาท โคตะโน
นางนันทิยา แก้วกิจติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,425
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โทรศัพท์: 043511704 อีเมล์: anuban101@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมาน นาสมใจ โทรศัพท์: 085-003-1165 อีเมล์: saman-nasomjai@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]