โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด


ประวัติโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

 

-  พ.ศ. 2494  ก่อตั้งโรงเรียน ณ บริเวณโรงเรียนสตรีศึกษาปัจจุบัน  สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

-  พ.ศ. 2516  ย้ายมาตั้งณ ที่ปัจจุบัน ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

-  พ.ศ. 2523  โอนจากกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษามาสังกัด  สปช. กระทรวงศึกษาธิการ

-  พ.ศ. 2525 "2545  และ พ.ศ. 2549  โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน  ประเภท  โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  เขตการศึกษา 10  กระทรวงศึกษาธิการ

-  พ.ศ. 2546  โรงเรียนโอนสังกัดจาก สปช. มาสังกัด สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1  สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันสังกัด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ

-  พ.ศ. 2547  โรงเรียนเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)

- พ.ศ. 2550  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

- พ.ศ. 2552  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)

- พ.ศ. 2554  โรงเรียนได้รับการการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ.

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายคมศักดิ์ อิโน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลร้อยเอ็ด
นายสมาน นาสมใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลร้อยเอ็ด
นายบุญศิลป สีทำมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลร้อยเอ็ด
นายวิชัย ขจรมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลร้อยเอ็ด
นายปรีดิ์ เปรมภูษิตานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลร้อยเอ็ด

นางทับทิม สว่างขจร
นางนันทรัตน์ ประสิทธิชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โทรศัพท์: 043511704 อีเมล์: anuban101@hotmailb.com
เว็บมาสเตอร์:: สมาน นาสมใจ โทรศัพท์: 085-003-1165 อีเมล์: saman-nasomjai@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ