โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ประวัติโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ

 

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ ก่อตั้ง เมื่อ 1 พฤษภาคม 2482 เดิมชื่อ โรงเรียนวัดบ้านโพนทอน อาศัยศาลาวัดบ้านโพนทอนเป็นอาคารเรียน เปิดสอน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  มีนักเรียน 22 คน นายเรืองชัย  พายุหะ เป็นครูใหญ่คนแรก

                3 กรกฎาคม 2498 ได้ย้ายจากศาลาวัดบ้านโพนทอนมาอยู่สถานที่ปัจจุบัน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านบริจาค จำนวน 14 ไร่ 1 งาน 90 ตร.วา สมัยนั้นมี นายสอน อุดมทรัพย์  เป็นครูใหญ่ และนายลา คำภูเมือง เป็นผู้ใหญ่บ้าน และเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2532 นายคำอ้าย  คำภูเมือง นักการภารโรงพร้อมครอบครัวได้บริจาคที่ดินให้โรงเรียนอีก จำนวน 3 ไร่ 1 งาน 90 ตร.ว. และเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2533 นายคำพัน สัญแสงกับนางอ่อน พนมเขต ชาวบ้านดงครั่งน้อยได้บริจาคที่ดินให้โรงเรียนอีกจำนวน 50 ตร.ว.

                3 กรกฎาคม 2518 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ” (สมัย นายสอน อุดมทรัพย์ เป็นครูใหญ่)

            ปีการศึกษา 2540 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (สมัย นายวิจิตร ศรีภักดี เป็นอาจารย์ใหญ่)

            ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีหมู่บ้านในเขตบริการ 3 หมู่บ้าน คือ 1.บ้านโพนทอน หมู่ที่ 3   2.บ้านโพนฮาด หมู่ที่ 12 และ 3.บ้านหนองหัวโนน หมู่ที่ 13  มีนายฐิติพงษ์  ละครรำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-07-11 13:35:01 น.

นายฐิติพงษ์ ละครรำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งกุลาประชารัฐ

นายอำไพ หาพันธุ์
นายขวัญชัย สมสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,014
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โทรศัพท์: 0872261672 อีเมล์: 45020016@ret2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสุวิทย์ พิลาบ โทรศัพท์: 0878670236 อีเมล์: wit26hope54@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]