• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                               คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ตามประกาศ สพป.รอ. 2 ประกาศ ณ วันที่ 21  สิงหาคม  2560

  ที่

  ชื่อ  สกุล

  ปฏิบัติหน้าที่

  ตำแหน่ง

  1

  นายศุภโชค  เสน่หา

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  2

  นายวิโรจน์  โอฆะพนม

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  3

  นางสำราญ  ราชเสน

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  4

  นายสมศักดิ์  ทองโพธิ์ใหญ่

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  5

  นางธิดานุช  บุตรโท

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  6

  นางทองสุข  แสนสีสม

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  7

  นายดิเรก  ไชยแสง

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  กรรมการ

  8

  นางสุกานดา  บุญเต็ม

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  9

  นายจีรพงษ์  วงษ์สามารถ

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 13:51:57 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: phoyai_001@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ เนตรวงศ์ โทรศัพท์: 0956693396 อีเมล์: kungte291129@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]