• คณะกรรมการนักเรียน
 •  

  คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่  ปีการศึกษา 2561

  ที่

  ชื่อ  สกุล

  ตำแหน่ง

  1

  เด็กชายอนุวัฒน์  บุญเชิด      

  ประธานกรรมการสภานักเรียน

  2

  เด็กชายวุฒิชัย  สังศรีลา

  รองประธานสภานักเรียน

  3

  เด็กชายดนุพล  ธรรมเกตุ

  รองประธานสภานักเรียน

  4

  เด็กหญิงวิลาวรรณ  จันทร์ป้อดแป้ด

  กรรมการฝ่ายวิชาการ

  5

  เด็กหญิงสุริยาพร  ตุ้มนอก

  กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน

  6

  เด็กหญิงอัปสร  เงินแท่ง

  กรรมการฝ่ายปฎิคม

  7

  เด็กหญิงชฎาพร  ชำนิสังข์

  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

  8

  เด็กหญิงทิชา  เชื้อแพ่ง

  กรรมการฝ่ายเหรัญญิก

  9

  เด็กหญิงอรยา  จ่ายะสิทธิ์

  กรรมการและเลขานุการ

  10

            เด็กหญิงธัญวรัตน์  ใจวงษ์        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                            


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 13:51:57 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: phoyai_001@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ เนตรวงศ์ โทรศัพท์: 0956693396 อีเมล์: kungte291129@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]