• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • เป้าประสงค์ (GOAL)

            1. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ
                อย่างเท่าเทียมทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ
            2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            3. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
            4. พัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
            5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพียงพอ มีความพร้อมทางเทคโนโลยี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-26 11:42:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจีรพงษ์ วงษ์สามารถ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายทองยศ เพ็งวิชัย

 • นางสาวนงลักษณ์ บุตรศรีเมืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,434
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: phoyai_001@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ทองยศ เพ็งวิชัย โทรศัพท์: 0872161276 อีเมล์: thongyos-p@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]