• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • เป้าประสงค์ (GOAL)

            1. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ
                อย่างเท่าเทียมทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ
            2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            3. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
            4. พัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
            5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพียงพอ มีความพร้อมทางเทคโนโลยี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 13:51:57 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจีรพงษ์ วงษ์สามารถ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางระเบียบ เพ็งวิชัย

 • นางศุภวรรณ จันทร์ดาประดิษฐ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,032
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: phoyai_001@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายธวัชชัย ชูวิชัย โทรศัพท์: 0973412682 อีเมล์: 45020132@ret2.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]