• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ (VISION)

    ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ยึดถือคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

    ปรัชญาโรงเรียน
    วิชฺชา  คุณธมฺม  สมฺปนฺโน  “มีความรู้   คู่คุณธรรม”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 13:51:57 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: phoyai_001@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ เนตรวงศ์ โทรศัพท์: 0956693396 อีเมล์: kungte291129@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]