โรงเรียนบ้านวังม่วย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายเดือน  พระสว่าง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ผู้ทรงคุณ

  2. นายมูลสวัสดิ์  ประเสริฐสังข์  กำนันตำบลวังสามัคคี/กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  3. นายมานิต  มะโนนึก  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2/กรรมการผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

  4. นายอุไร  ตรีเมฆ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9/กรรมการผู้ทรงคุณ

  5. ร.ต.ท.เตรียมศักดิ์  ดอกบัว  กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน

  6. นายบุญถ่ิน  ไชยสมเดช  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  7. พระสุทธฺธรรมธารี  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  8. นายทองดี  กุลสุวรรณ  กรรมการผู้แทนครู

  9. นายประดิษฐ  อินทร์งาม กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:47:04 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประดิษฐ อินทร์งาม
 • แนะนำบุคลากร

 • นายทองดี กุลสุวรรณ

 • นางณัฏฐิณี ไชยสิงห์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,986
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังม่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 0807500551 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สายใจ แสนณรงค์ โทรศัพท์: 0892740270 อีเมล์: school039@roiet3.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]