• ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
 • เดือนสิงหาคม

  เดือนกรกฎาคม

  เดือนมิถุนายน
 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. นายนันทวุฒิ  ปวงสุข  ประธานคณะกรรมการ

  2. นายวายุ มะโนนึก

  3. นางสาวกัตินันท์  คำหวล

  4. นายอชิตพล  คำแดงไส์

  5. เด็กหญิงณัฐพร  รัตนวงศ์

  6. เด็กชายภูวนาถ  มะโนึก

  7. เด็กหญิงรัตนวดี  คำหอม

  8. เด็กชายธนาเทพ  ชินทะวัน

  9. เด็กหญิงกฤษณา  พรานเนื้อ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 20:19:21 น.

โรงเรียนบ้านวังม่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 0807500551 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กิติศักดิ์ คำบุุดดี โทรศัพท์: 0828412957 อีเมล์: www.k.kambuddee@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]