โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ลำดับที่

  ชื่อ - สกุล

  ตำแหน่ง

  ลายมือชื่อ

  หมายเหตุ

  1

  นายสุพจน์   ไชยคำ

  ประธานกรรมการสถานศึกษา

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

   

   

  2

  นายประกาศ  ศรีพล

  รองประธานกรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

   

   

  3

  นายทองดี  ภูมิอินทร์

  กรรมการ

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

   

   

  4

  นายวันชัย  หอมสิน

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   

   

  5

  นายสมจิตร  ภูมิอินทร์

  กรรมการ

  ผู้แทนศิษย์เก่า

   

   

  6

  นายประเสริฐ  สุดสน

  กรรมการ

  ผู้แทนผู้ปกครอง

   

   

  7

  นายเล็ก  เทวดล

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรเอกชน

   

   

  8

  นายพุทธา  จันทรศรี

  กรรมการ

  ครู

   

   

  9

  นายจำลอง  พรหมสูงวงษ์

  กรรมการและเลขานุการ

  ผอ

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:47:04 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจำลอง พรหมสูงวงษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายปราโมทย์ รัตนเถรา

 • นางสมปอง วงศ์ใหญ่สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,826
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 043611869 อีเมล์: kokmaung101@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุธิดา สาธารณ์ โทรศัพท์: 0878539745 อีเมล์: onlyvoeynan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]