โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ภายในปี  ๒๕๕๗  โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษา  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี  มีระบบบริหารด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:47:04 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายจำลอง พรหมสูงวงษ์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางจุฑารัตน์ คำสะสม

  • นายวสันต์ สารบรรณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,822
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 043611869 อีเมล์: kokmaung101@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุธิดา สาธารณ์ โทรศัพท์: 0878539745 อีเมล์: onlyvoeynan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]