โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 


 • ดูผลการเรียนออนไลน์
 • https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1045450467
 • ประวัติโรงเรียน
 • 1.ข้อมูลทั่วไป

                 1.1  ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร ตั้งอยู่ที่ 8 ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

  รหัสไปรษณี 45120 โทรศัพท์ 043-611723 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 

                 1.2  เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ปฐมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น

                 1.3   มีเขตพื้นที่บริการ 7 หมู่้บ้าน ได้แก่

                            1. บ้านเมืองไพร    หมู่ที่1,2,3,9

                            2. บ้านโนนสนาม  หมู่ที่ 8

                            3. ดอนน้ำสร้าง     หมู่ที่ 4

                            4. บ้านนางเหล่ง    หมู่ที่ 5

                      ชื่อเดิม  โรงเรียนบ้านเมืองไพร  จัดตั้งขึ้นเมื่อ  20  พฤษภาคม  2457 โดยขุนสกลรักษา นายอำเภอเสลภูมิ เป็นผู่้จัดตั้ง 

                            


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:47:04 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสัมฤทธิ์ อ่อนพุทธา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเพียงพร วัฒนาไชย

 • นางวีณา สกุนินนท์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,816
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 043611723 อีเมล์: muangprai7799@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณษา พันสีเงิน โทรศัพท์: 089-7100075 อีเมล์: school192@roiet3.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]