โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 


 • ดูผลการเรียนออนไลน์
 • https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1045450467
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายจันทา  อาทิตย์ตั้ง      ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธาน)

  2. นายคำปุ่น  แก้วโยธา        ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3. นายอุดม     สมฤาชา        ผู้แทนเด็กชุมชน

  4. ว่าที ร.ต อนุชาติ  สุตาชา  ผู้แทนเด็กท้องถิ่น

  5. นางสุนทร    แซ่ต่าง          ผู้แทนผู้ปกครอง

  6. นางสายฝน  จันทรา          ผู้แทนองค์กรศาสนา

  7. นางอำพรพันธ์  คาวี          ผู้แทนศิษย์เก่า

  8. นางพิมลวรรณ  เหง้าสุสิทธิ์       ผู้แทนครู

  9. ดร.ทวี  ผึ่งผาย                           เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:47:04 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสัมฤทธิ์ อ่อนพุทธา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเพียงพร วัฒนาไชย

 • นายธำรง ทองวันดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,808
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 043611723 อีเมล์: muangprai7799@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณษา พันสีเงิน โทรศัพท์: 089-7100075 อีเมล์: school192@roiet3.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]