โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 


 • ดูผลการเรียนออนไลน์
 • https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1045450467
 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร

  1. นายชรินทร์  เรืองแสน  ประธานคณะกรรมการนักเรียน

  2. นางสาวกมลชนก  อนุวาร  รองประธานคณะกรรมกmารนักเรียน

  3. นางสาวสุนิสา  ประจัญศรี  รองประธานคณะกรรมการนักเรียน

  4. เด็กชายมนัสชัย  สารเศวตร์  กรรมการ

  5. เด็กชายศุภชัย  กะลาศรี  กรรมการ

  6. เด็กหญิงชลธิชา  จันทรา  กรรมการ

  7. เด็กชายอัมรินทร์  คำสาสินธ์ุ  กรรมการ

  8. เด็กชายทวีวุฒิ  ดุจมะยูร  กรรมการ

  9. เด็กชายธนา  สมานมิตร  กรรมการ

  10. เด็กชายธินกร  ฤาชาบุตร  กรรมการ

  11. เด็กชายโชคอนันต์  สารเสวต  กรรมการ

  12. นางสาวจุรีมาศ  ทรงคาศรี  กรรมการและเลขานุการ

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:47:04 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสัมฤทธิ์ อ่อนพุทธา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางศรินณา อุตมะ

 • นางสาวเพิ่มพูน จันทสิงห์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,779
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 043611723 อีเมล์: muangprai7799@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณษา พันสีเงิน โทรศัพท์: 089-7100075 อีเมล์: school192@roiet3.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]