โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 


 • ดูผลการเรียนออนไลน์
 • https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1045450467
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรม

  2. ปฎิบัติการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  3. พัฒนานวัตกรรม นำการใช้เทคโนโลยี

  4. ปฏิรูปการเรียนรู้ัสู่อาเซียน

  5. นักเรียนเรียนรู้าการยิ้มไหว้ทักทายเป็น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:47:04 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสัมฤทธิ์ อ่อนพุทธา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวลภัสกร เวียงชนก

 • นายธำรง ทองวันดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,826
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 043611723 อีเมล์: muangprai7799@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณษา พันสีเงิน โทรศัพท์: 089-7100075 อีเมล์: school192@roiet3.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]