โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. นายอดิศักดิ์   ผลิปัญญา      ประธาน

  2. นายณัฐพล   บัวชัย             รองประธาน

  3. นายจักรกฤต   นิละดาห์       รองประธาน

  4. เด็กชายมนตรี   ชินคำ         กรรมการ

  5. เด็กชายวรวุฒิ  ไพพุด         กรรมการ

  6. เด็กชายสุจินดา  วรชินา       กรรมการ

  7. เด็กชายอภิสิทธิ์   วิชัยผิน     กรรมการ

  8. เด็กชายเอกรัตน์  วงค์อนุ       กรรมการ

  9. เด็กหญิงอุไรพร  หัตถมา        กรรมการ

  10. เด็กชายตระกูล   บัวเขียว      กรรมการ

  11. เด็กหญิงสาลิณี  บุญล้อม      กรรมการ

  12. เด็กชายปฏิภาณ  บุญยสิทธิพิชัย  กรรมการ

  13. นายนพรัตน์   อุนาศรี   กรรมการ

  14. นายขจรศักดิ์   สุธาวา    กรรมการ

  15. นายจริวัฒน์   อาจศรัตรู    กรรมการ

  16. นายชาลชล   พลีใส         กรรมการ

  17. นายภูรินทร์   หล้าแหล่ง    กรรมการ

  18. นายวิวัฒน์  สุธาวา            กรรมการ

  19. นายสิทธิโชค   เค้าหอม     กรรมการ

  20. นางสาวจิรภา  พูลเพิ่ม       กรรมการ

  21. นางสาวนุศรา  มาตะรักษ์    กรรมการ

  22. นางสาวมุกดา   พรมวงศ์     กรรมการ

  23. นางสาวมาริษา  นาคแจ่มใส  กรรมการ

  24. นางสาววรัญญา  ศิริสุวรรณ   กรรมการ

  25. นางสาววรัญญา  ชินคำ        กรรมการ

  26. นางสาวสุดารัตน์   หาญชำนิ   กรรมการ

  27. นางสาววาสนา  แสงแสน      กรรมการ

  28. นางสาวธิดารัตน์   ชนะชุติพันต์   กรรมการ

  29. นายภูวดล  ดูลเพิ่ม               กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-08 12:43:31 น.

โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: school161@roiet3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายชนะชัย เรืองโรจน์ โทรศัพท์: 089-9373473 อีเมล์: ting.g973@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]