โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ (Vision)

    “  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  จริยธรรม นำระบบ ICT สู่การเรียนรู้ 

    ครูและชุมชนร่วมกันบริหารจัดการ  และพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ

    น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-08 12:43:31 น.

โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: school161@roiet3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายชนะชัย เรืองโรจน์ โทรศัพท์: 089-9373473 อีเมล์: ting.g973@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]