โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3


ประวัติโรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง

 

ประวัติโรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง                                                                                       

       โรงเรียนบ้านหนองโนก่อตั้งตั้งขึ้นเมื่อปีวันที่  24  กันยายน  2494  ตั้งอยู่  ณ  บ้านหนองโน  เลขที่  148  หมู่ที่  18  ตำบลรอบเมือง  อำเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีเนื้อที่ 25 ไร่  โดยมี นายเลื่อน  สังฆคาม ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 นายเลื่อน สังฆคาม ครูใหญ่และนายทองคำ กอหาญผู้ใหญ่บ้านพร้อมคณะครู  ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างอาคารเรียนขึ้นเป็นหลังแรก  จำนวน 1 หลัง  ในปี พ.ศ.  2497  นายเลื่อน สังฆคาม ได้ย้ายไปรับราชการที่อื่น  ทางราชการจึงส่ง นายทวี พรรคพล มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน และได้รับจัดสรรงบประมาณ  จำนวน  200,000  บาท  สร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ ป. 1 ฉ ขนาด  4  ห้องเรียน  ในปี  พ.ศ. 2507  นายทวี พรรคพล ได้ย้ายไปรับราชการที่อื่น  ทางราชการจึงส่ง นายเคน ศิริเดช  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน จนถึงปี พ.ศ. 2517 นายเคน ศิริเดช  ได้ย้ายไปรับราชการที่อื่น  ทางราชการจึงส่ง  นายบวน  แสงภักดี  มาเป็นครูใหญ่แทน  และได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเติมชั้นล่างจำนวน 120,000 บาท  ในปีงบประมาณ  2524  เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  ในปี พ.ศ. 2525  นายบวร  แสงภักดี ได้เกษียณอายุราชการ  ทางราชการได้ส่ง  นายเรวัต อัตสภูมิ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่   ในปี พ.ศ. 2526 ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 800,000 บาท  สร้างอาคารเรียนหลังที่ 3 แบบ สปช. 105/29  เป็นอาคารคอนกรีต 4 ห้องเรียน  ในปี พ.ศ.2528  นายเรวัต อัตสภูมิ  ได้ย้ายไปรับราชการที่อื่น ทางราชการจึงได้แต่งตั้งให้  นายทวีวัฒน์ สารจูม มาดำรงตำแหน่ง        อาจารย์ใหญ่  จนถึงปี พ.ศ. 2531   นายทวีวัฒน์ สารจูม ได้ย้ายไปรับราชการที่อื่น ทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้  นายสมบูรณ์ พิมพ์แสง   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2532  ได้ทำการรื้นถอนอาคารหลังที่ 1 ในปี พ.ศ. 2533  โรงเรียนได้จัดผ้าป่าการศึกษา  จากเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  หจก. เจซีเอ็นจีเนียริ่ง ได้เงินสดได้เงินสดพร้อมอุปกรณ์การศึกษามูลค่า 130,000 บาท โดยสร้างถาวรวัตถุ คือ

  1. สร้างเสาธงเหล็กพร้อมฐาน

  2. แท่นพระพุทธรูป

  3. ซุ้มประตูโรงเรียน

  4. น้ำประปาโรงเรียน                                    

           วันที่  17  เมษายน  พ.ศ. 2535  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  280,000 บาท  ต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 แล้วเสร็จ ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2540 คณะศิษย์เก่าได้มอบเงินสร้างเวทีกลางแจ้งอเนกประสงค์จำนวน 50,000 บาท จนถึงปี พ.ศ. 2542 นายสมบูรณ์ พิมพ์แสง ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ ที่ สปอ.เสลภูมิ และทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายเทิดทูน สุจารี ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน นายสมบูรณ์  พิมพ์แสง ในปีพ.ศ. 2542 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 230,000 บาทก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล แล้วเสร็จในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2542 ในปี พ.ศ. 2543 ทางราชการได้อนุมัติไห้รื้อถอนอาคารแบบ ป. 1 อ และอาคารแบบ สปช. 105/29  เดือน มกราคม พ.ศ. 2543

                    หลังจากทางราชการได้มีคำสั่งให้รื้นถอนอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองโนไม่มีอาคารที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน นายเทิดทูน สุจารี อาจารย์ใหญ่ในขณะนั้นจึงได้ร่วมแรงร่วมใจชาวบ้าน - ครูได้สร้างอาคารเรียน ชั่วคราวหลังคามุงด้วยหญ้า 9 ห้องเรียน และได้จัดผ้าป่าการศึกษาได้งบประมาณ 150,000 บาท ได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นหนึ่งหลัง        พื้นคอนกรีตหลังคามุงด้วยสังกะสีจำนวน 3 ห้องเรียน ห้องน้ำห้องส้วมจำนวน 6 ห้อง หลังจากนั้นเป็นต้นมาโดยการนำของ  นายเทิดทูน  สุจารี  ผู้อำนวยการ ไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียน ห้องเรียนและห้องต่าง ๆ เริ่มดีขึ้นเป็นระยะ ๆ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  แล้วเสร็จในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2544  สิ้นงบประมาณ 1,700,000 บาท ต่อมาในปีเดียวกัน ได้รับจัดสรรงบประมาต่อเติมอาคารเรียนแบบ 105/29 จำนวน 2 ห้องเรียน สิ้นงบประมาณ 180,000 บาท แล้วเสร็จในเดือนมกราคม พ.ศ.2545 ทางบริษัท ต้องอนันต์ ซีฟูดส์ ได้นำอาหารมาเลี้ยงนักเรียนพร้อมแจกชุดกันหนาวให้แก่นักเรียน ได้บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สร้างอาคารอนุบาลจำนวน 2 ห้องเรียน      เริ่มก่อสร้าง 3 เมษายน พ.ศ. 2545 แล้วเสร็จ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ในปีเดียวกัน        ได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครูหลังที่ 1 งบประมาณ 14,000 บาท โดยเปลี่ยนสังกะสีมุงหลังคาและเทพื้นด้านล่างเสร็จในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2545

                        ปัจจุบันเปิดทำการสอนจากชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียน 230  คน  ครู 14  คน พนักงานราชการ  2  คน  ครูอัตราจ้าง  2  คน  ลูกจ้างประจำ (ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 )  1  คน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2013-06-19 10:58:44 น.

นายวัชรินทร์ ดวงพระจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองโนราษฎร์บำรุง

นายสมชาติ จุละมะณี
นายสมคิด มณีกรรณ์

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: ssskid@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: SOMKID MANEEKAN โทรศัพท์: 0872612310 อีเมล์: ssskid@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ