โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์

  ตามคำสั่ง สพป.รอ.3  ที่              / 2559  ลงวันที่

  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่                          ถึง วันที่                      

   

   
     

                                            1. นายวิกุล   โคตา                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  ประธานกรรมการ

                                            2. นายผลา   พรรคพล                   ผู้แทนผู้ปกครอง                             กรรมการ

                                                           3. นายสุพี   ทานะเวทย์               ผู้แทนครู                                         กรรมการ

                                                           4. นายมา   มาโยธา                     ผู้แทนองค์กรชุมชน                         กรรมการ

                                                           5. นายชง   ธุระไชย์                     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ

                                                           6. นายนิคม   คูณอาจ                   ผู้แทนศิษย์เก่า                                กรรมการ

                                                           7. พระครูศรี   สุวรรณโณ              ผู้แทนพระภิกษุ                                 กรรมการ

                                                           8. นายดำรงเกียรติ   ไชยป่ายาง  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    กรรมการ

                                                           9. นายประเวช   การินทร์           ผู้อำนวยการโรงเรียน                       กรรมการ / เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-25 11:48:48 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประเวช การินทร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายชาญยุทธ ศรีสุลัย

 • นางพิจิตรา จัตวาทีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,974
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: School109@roiet3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ชาญยุทธ ศรีสุลัย โทรศัพท์: 096-1693864 อีเมล์: chantrt@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]