โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ภายในปีการศึกษา  2561  โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต  มีทักษะชีวิตและมีพลานามัยสมบูรณ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา พัฒนาสู่อาเซียน  บุคลากรมีการพัฒนา  พึ่งศาสตร์ภูมิปัญญา   และก้าวทันเทคโนโลยี  มีระบบการบริการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:47:04 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายประเวช การินทร์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางพิจิตรา จัตวาที

  • นางจักร์วิดา ประทุมสินธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,646
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: School109@roiet3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ชาญยุทธ ศรีสุลัย โทรศัพท์: 096-1693864 อีเมล์: chantrt@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]