โรงเรียนหนองคำวิทยา


ประวัติโรงเรียนหนองคำวิทยา

 

    โรงเรียนหนองคำวิยา  เดิมชื่อว่า  โรงเรียนบ้านหนองคำ  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  2  บ้านหนองคำ  ตำบลภูเขาทอง  อำเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด  จัดตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.2486  มีพื้นที่  36  ไร่  ในบริเวณที่ดินวัดบ้านหนองคำ  ชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลชุมพรวัดบ้านหนองคำ  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นอาคารเรียน  ต่อมาวัดบ้านหนองคำได้ย้ายไปสร้างใหม่  โดยข้าราชการครู  พ่อค้า  ประชาชน  กรรมการศึกษา  ได้รื้อศาลาวัดบ้านหนองคำมาปลูกสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-05-28 13:48:37 น.

นายวิรัตน์ โพธิ์มาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองคำวิทยา

นายยุทธิพงษ์ พระวิเศษ
นางมัยตรี พิชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองคำวิทยา โทรศัพท์: 043504253 อีเมล์: Nongkham School@ gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: คำแปลง บุ่งอุทุม โทรศัพท์: 0810609709 อีเมล์: kumpangbu@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ