โรงเรียนสตรีศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ประวัติโรงเรียนสตรีศึกษา

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ น.

ไม่พบข้อมูล
นายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีศึกษา
นายวิทยาวุธ เลิศพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีศึกษา
นายชิษณุพงศ์ อุ่นละออ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีศึกษา
นายชยกร ไชยน้ำ้อ้อม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีศึกษา

นางเพียรลัดดา นิลผาย
นายปรัชญา รุ่งศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

403
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสตรีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043-511410 อีเมล์: strisuksa@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรัชญา รุ่งศรี โทรศัพท์: 0834532301 อีเมล์: rungsri23@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]