โรงเรียนสตรีศึกษา


ประวัติโรงเรียนสตรีศึกษา

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ น.

ไม่พบข้อมูล
นายกัมพล พื้นแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีศึกษา
นายสุวัฒน์ อุทุมภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีศึกษา
นายประเสริฐ ปาณีนิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีศึกษา
นายวิทยาวุธ เลิศพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีศึกษา
นายสุวพงษ์ คามวัลย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีศึกษา

นายวิชัย ศุภคุณภิญโญ
นายสมภพ เฉลิมแสน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสตรีศึกษา โทรศัพท์: 043-511410 อีเมล์: strisuksa@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรัชญา รุ่งศรี โทรศัพท์: 0834532301 อีเมล์: rungsri23@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ