โรงเรียนสตรีศึกษา


ประวัติโรงเรียนสตรีศึกษา

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ น.

ไม่พบข้อมูล
นายกัมพล พื้นแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีศึกษา
นายสุวัฒน์ อุทุมภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีศึกษา
นายประเสริฐ ปาณีนิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีศึกษา
นายวิทยาวุธ เลิศพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีศึกษา
นายสุวพงษ์ คามวัลย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีศึกษา

นางศุภชาดา แสนนาใต้
นายสมศักดิ์ บรรณาลัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสตรีศึกษา โทรศัพท์: 043-511410 อีเมล์: strisuksa@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรัชญา รุ่งศรี โทรศัพท์: 0834532301 อีเมล์: rungsri23@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ