โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ร้อยเอ็ด  ตั้งอยู่เลขที่ 269 หมู่ 15 ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  เดิมชื่อ  โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่ 3 เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2522 สมัยนายศักดา อ้อพงษ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด และนายแพทย์บุญสม มาร์ติน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบายให้แต่ละจังหวัด ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 3 ขึ้น เพื่อเป็นจุดสกัดรองรับปริมาณการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา โดยผู้ว่าราชการได้ขอใช้ที่ดินราชพัสดุจังหวัดร้อยเอ็ดจากกรมธนารักษ์ แปลงที่ 1103 – 11035 เนื้อที่จัดตั้ง 108 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา ห่างจากตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดไปทางทิศตะวันตก นับจากศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 4 กิโลเมตร ติดถนนสายร้อยเอ็ด-มหาสารคาม ซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดิน และเป็นถนนสายเอเชีย 14 (A 14) เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ปีการศึกษา 2522 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบสหศึกษา จำนวน 6 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 272 คน ครู 17 คน โดยฝากเรียนที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มีว่าที่ ร.ต.สำราญ สังขตะอำพน ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่  เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีอาคารเรียน ต่อมาได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เป็นเงิน 400,000 บาท จำนวน 10 ห้องเรียน จึงได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2522

ปี พ.ศ.2533 เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปี พ.ศ.2536 ได้ทำการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน 4 ห้องเรียน

ปี พ.ศ.2540 ได้จัดตั้งชมรมผู้ปกครองและครูและได้จัดตั้งมูลนิธิพลาญชัยพิทยาคมเพื่อการศึกษาขึ้นเมื่อวันที่  19  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2556  ด้วยเงินก่อตั้งจำนวน  540,000 บาท

ปี พ.ศ.2557 ได้จัดตั้งมูลนิธิตันธสุรเศรษฐ์เพื่อการศึกษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม

ในปี พ.ศ. 2558  นายนพดล เดชโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม พร้อมด้วย

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , สมาคมผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน  ศิษย์เก่าและผู้ปกครอง มีความเห็นชอบในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  เพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านวิชาการและคุณธรรมๆ  แต่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เกษียณอายุราชการก่อน

ต่อมา ว่าที่ ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้สานต่อแนวความคิดและดำเนินการต่อ จนได้รับความเห็นชอบจาก ดร.นิวัตร นาคะเวช และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ให้เข้าเป็นโรงเรียนในเครือของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำดับที่ 17 และตั้งชื่อว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด”  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  โดยมีเขตพื้นที่บริการ ครอบคลุม 7  ตำบล และมีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวนทั้งสิ้น  21 โรงเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-28 15:25:42 น.

นายว่าที่ ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
นายคำผาย มนตรีปฐม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
นายไพบูลย์ โสภาพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
นายพานิช ลาสระคู
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

นายเดชา วรรณธานี
นางสุภาวดี ยุรชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,462
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043624180 อีเมล์: ppks@ppks.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางอัจฉริยาภรณ์ อินทะเนน โทรศัพท์: 0611033039 อีเมล์: po_y2529@live.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]