โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ประวัติโรงเรียนอาจสามารถวิทยา

 

โรงเรียนอาจสามารถวิทยา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เดิมตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข ๑๐๐๔
ริมถนนสายร้อยเอ็ด อาจสามารถ พนมไพร เปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๔๙๙
เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนายผดุง  มูลศรีแก้ว เป็นครูใหญ่คนแรก
ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ ค.ม.ส.๒ รุ่นที่ ๔
          ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ โรงเรียนได้ย่ายมาตั้งบนที่ดินแห่งใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน เลขที่ ๓๔๐
หมู่ ๑๒ ถนนศรีสะอาด บ้านโนนสะอาด ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๓๖๘ ไร่ ๔๑ ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินที่รับจากการบริจาคของชาวอาจสามารถ
โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ก่อ สวัสดิพาณิชย์ เป็นผู้ประสานงานกับประชาชนเพื่อจัดหาที่ดิน
          ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(หลักสูตร ๒๕๑๘) จำนวน ๓ ห้อง
          นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา ๕๗ ปี มีอาคารเรียนถาวรจำนวน ๔ หลัง
อาคารถาวรแบบ ๒๑๖ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงาน และในปี พ.ศ. ๒๕๔๐
โรงเรียนได้รับอนุมัติการสร้างอาคารแบบ ๒๔๒ ล(พิเศษ)อาคาร ๔ ชั้น ๒๔ ห้องเรียน
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๔๒ มีอาคารชั่วคราวจำนวน ๒ หลัง
อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง โรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง อาคารโรงฝึกงาน จำนวน ๔ หน่วย
          ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเกษตรกรรม(ปวช.)
ปัจจุบันไม่ได้เปิดทำการสอน
         ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โรงเรียนได้เปิดทำการสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โครงการ ส.พ.พ.)
และในปีการศึกษา ๒๕๓๙ โรงเรียนไม่ได้เปิดทำการสอน
          ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นแบบสหศึกษา

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายทินกร โสรถาวร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อาจสามารถวิทยา
นายจักราช หินซุย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อาจสามารถวิทยา
นายทองฉัตร บุญยะรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อาจสามารถวิทยา

นางประไพแสง ศรีลัย
นายฉัตรชัย อินทร์ทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,183
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอาจสามารถวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043599085 อีเมล์: webmaster@atsamat.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จักราช หินซุย โทรศัพท์: 0973019097 อีเมล์: jakrach08@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]