• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์
       
  ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
  1 ส.จ.เฉลิมศักดิ์  แสนปาง ประธานกรรมการ
  2 พระครูวีรธรรมประยุต กรรมการ
  3 นายกนก  น้อยธรรมศักดิ์ กรรมการ
  4 ร.ต.ต.สุพจน์  กมลเลิศ กรรมการ
  5 นายบุญมี  แสนพล กรรมการ
  6 นางสุพิตร  สมหนองหว้า กรรมการ
  7 นางน้อมจิตร  เดชศรี กรรมการ
  8 นายสมชาย  ทวยหาญ กรรมการ
  9 ส.อ.ปิติพงษ์  วิเศษวงษา กรรมการ
  10 นางวงค์เดือน  เมืองโคตร กรรมการ
  11 จ.ส.อ.สังเกตุ  สีดาว กรรมการ
  12 นางนันทพร  วิเศษวงษา กรรมการ
  13 นายยงยุทธ  ภูมิเรศสุนทร กรรมการ
  14 ด.ต.ฉลอง  กมลเลิศ กรรมการ
  15 นายสันติภาพ  สิทธิหาโคตร การและเลขานุการ
       
       

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:01:26 น.

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043506116 อีเมล์: nongheecharoenwit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธรรณวัฒน์ เหลาลา โทรศัพท์: 0941978656 อีเมล์: mgnn.lao1008@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]