ประวัติโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

 

โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.2465  โดยนายพัน  กาญจนพิมาย  นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์เป็นผู้จัดตั้งขึ้น  ตั้งอยู่ด้วยเงินศึกษาพละ  มีพื้นที่ทั้งสิ้น  29  ไร่  33.9  ตารางวา  โดยแบ่งเป็น  2  แปลง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-25 14:02:01 น.

นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนนาจารย์วิทยา

นางสาวปิยรัชต์ ขันธบูรณ์
นางอุษณีย์ กั้วสิทธิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา โทรศัพท์: 043-120114 อีเมล์: Najan2465@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายก่อกนิษฐ์ คำมะลา โทรศัพท์: 0878552155 อีเมล์: khammala_04@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ