โรงเรียนห้วยเตยวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

            โรงเรียนห้วยเตยวิทยา  มุ่งพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่มีศักยภาพ   นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  ส่งเสริมการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

   

  ปรัชญา

          "เรียนดี  การงานเด่น  เน้นคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-10 21:31:27 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศิริพงษ์ คำอาจ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายกมลพรรณ ภูสีเงิน

 • นางสาวสุธิดา นาสะอ้าน

 • QR-CODE Facebook
 • Facebook โรงเรียนห้วยเตยวิทยาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,291
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โทรศัพท์: 043010231 อีเมล์: huaytoie2465@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีระนันท์ พันสีเงิน โทรศัพท์: 0887057372 อีเมล์: punseengoen@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]