• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๘.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

   

  ที่

  ชื่อ- สกุล

  ตัวแทนองค์กร

  ตำแหน่ง

  นายสมชัย  เชาว์พานิช

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  นางบุญทิวา  ทวีสิทธิ์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  รองประธานกรรมการ

  นายจำนงค์  อาศิรวัจน์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  นายภักดี  พิสุทธิมาน

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  นายสมรรถชัย  ศิริกุล

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  นายสมชาย  ไชยเดช

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  น.พ.ธรสิทธิ์  ไพรพงษ์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  นางจุรีมาศ  วิเศษลา

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  นายสุริยา  บุญเลิศ

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  ๑๐

  นายกริชต์จอมพล  ภูจอมจิตฆ์

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  ๑๑

  นายประยงค์  โมคภา

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  ๑๒

  พ.ต.ท บรรจงศักดิ์  ภูทะวัง

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  ๑๓

  พระครูปริยัติพัฒนกิจ

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  กรรมการ

  ๑๔

  นายเสถียร  ภูชื่นชม

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  กรรมการ

  ๑๕

  นายเสน่ห์  คำสมหมาย

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:28 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสงกรานต์ พันธ์โนราช
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวิลาวัณย์ อนนทสีหา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิวัฒน์ กล้าวิจารณ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายยศรวี วุฒิสาร
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปริญญา โพธิราช
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางกนกรัตน์ ศิริ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายธวัช รังสร้อย

 • นางธิชาพร มหาแสนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,759
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-811278 อีเมล์: KPS@kalasinpit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: รัตติยา ภูบุญเติม โทรศัพท์: 0821041348 อีเมล์: rattiya@kalasinpit.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]