โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ประวัติโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม

 

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม

           เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ 2 บ้านสิมลี ตำบลเหนือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2534 เป็นสาขาของโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ มีนายบุญล้วน  ผลประสาท เป็นผู้ดูแลสาขา โดยปีแรกที่ก่อตั้งโรงเรียนได้อาศัยอาคารเรียนโรงเรียนบ้านต้ัอนวิทยาคาร เปิดทำการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 83 คน มีครู 2 คน ต่อมา วันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2535 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งให้โรงเรียนเป็นเอกเทศ โดยใช้ชื่อโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม แต่งตั้งนายบุญล้วน  ผลประสาท ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้ย้ายสถานศึกษามาตั้งบนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ดอนป่าแดง จำนวนพื้นที่ 48 ไดร่ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสภาพตำบลเหนือ นำโดย นายคำดี  มูลศรี ประธานสภาตำบลเหนือ พร้อมตัวแทนชุมชนในตำบลเหนือ ได้มอบพื้นที่ดังกล่าวให้โรงเรียน ตลอดทั้งการประสานงานในเรื่องต่าง ๆ และได้สร้างอาคารชั่วคราวขึ้น 1 หลัง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-02-19 10:44:46 น.

ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา อนนทสีหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองเหนือวิทยาคม

นายศราวุธ อุตมาตย์
นางสาวอติกานต์ โชติสวัสดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,225
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-815802 อีเมล์: mnwittayakom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิษณุ สอนคำหาญ โทรศัพท์: 0645659695 อีเมล์: pissanu.f5995@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]