โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
สพม.24

- AMSS++รับส่งข้อมูล

ประวัติโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์

 

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  29 หมู่ 5 บ้านหัวงัว ตำบลสงเปลือย  อำเภอนามน 

จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 24 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีนักเรียนทั้งหมด 165 คน บุคลากร 15 คน ประกอบด้วยข้าราชการครูปฏิบัติการ 1 คน

ครูเลี้ยงเด็กพิการ 1 คน พนักงานราชการ(นักการ )1 คน ลูกจ้าง (นักการ) 1 คน

ปัจจุบันมีนายชินกรณ์ แก้วรักษา  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

สีประจำโรงเรียนคือ   เขียว - ชมพู

อักษรย่อคือ    ม.ข.ส.

ปรัชญาของโรงเรียน    ปัญญา  นรานัง  รตนัง  (ปัญญาเป็นแก้วของนรชน)

คำขวัญของโรงเรียน    สร้างคนให้มีปัญญา   สามัคคีเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม   นัำใจงาม

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-02-02 10:36:52 น.

นายชินกรณ์ แก้วรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มอสวนขิงพิทยาสรรพ์

นางสาววินิจฉัย ไชยขันธ์
นายวรสิทธิ์ พรหมมา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,261
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043602009 อีเมล์: msk.pitt@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รจนา พันธุ์นิล โทรศัพท์: 0964565436 อีเมล์: yongmoya_khak@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]