โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ประวัติโรงเรียนคำเจริญวิทยาคม

 

โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ตำบลคำใหญ่  อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์       สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก่อตั้งเมื่อวันที่  23  มีนาคม  2537  ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งสาขาโรงเรียนได้  ในที่ดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์  ในเนื้อที่  50  ไร่  ชุมชนจึงได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้  2  หลัง  จำนวน 9  ห้องเรียน  และเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก  มีนักเรียน  82  คน  วันที่  28  พฤษภาคม  2540   กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้สาขาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลโดยให้  ชื่อว่า  "โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม"  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีอาคารเรียน แบบ 216  ล/41  (หลังคาทรงไทย)พร้อมอาคารประกอบ  7  รายการ  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม มีนักเรียนทั้งหมด 62 คน จำนวนห้องเรียน 6 ห้อง มีครู 13 คน พนักงานราชการ 1 คน นักการภารโรง 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  พระอาจารย์สอนพระพุทธศาสนา 1 รูป นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-07-12 07:26:54 น.

นายประกาย ภูขมัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คำเจริญวิทยาคม

นางอัมพร ประทุมชาติ
นางสาวนงค์นุช นาพรมเทพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,213
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043125128 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ภัสสรินท์ อมตะไพบูลย์ โทรศัพท์: 0819261857 อีเมล์: comp1teacher@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]