• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนสามชัย  มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  บริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี   ยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำสู่ความเป็นมาตรฐานสากลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:28 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางวราภรณ์ โพนะทา
  • แนะนำบุคลากร

  • นายสมชาย อุบลรัตน์

  • นางสาวเพ็ญศรี ปัสสะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,882
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสามชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-818138 อีเมล์: samchaischool2555@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิยรัฐ ไชยทองศรี โทรศัพท์: 0879484550 อีเมล์: chaitongsri2011@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]