• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

                              คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

    พระเทพญาณวิศิษฏ์ 

  ประธานคณะกรรมการ

  นายแพทย์สมานมิตร   อัฐนาค

  กรรมการ

  นายแสง  เพ็ชรไชย

  กรรมการ

  นายแปลง  ไชยบุตร

  กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง)

  นางเสวนีย์      โสมิตร

  กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า)

  นายทองบ่อ   ช่อมะลิ

  กรรมการ (ผู้แทนผู้นำชุมชน)

   พระครูรัตนศีลสังวร   

  กรรมการ (ผู้แทนฝ่ายศาสนา)

  นายวุฒิศักดิ์   เหลื่อมศรี 

  กรรมการ (ผู้แทนครู)

   นายวินัย  รัตนมาลี 

  กรรมการ/เลขานุการ

                                 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-01 22:56:10 น.

โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043010140 อีเมล์: Bypschool188@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวีรยุทธ เผือดผุด โทรศัพท์: 0813802279 อีเมล์: krutum11.01@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]