• คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อ..คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา  2563

  ชื่อ – นามสกุล

  ตำแหน่ง

  นางสาวภาวิณี   พันธ์สวัสดิ์

  ประธาน

  นายพิเชษฐ์    ทุมเพ็ง

  รองประธาน

  นางสาวกันต์ฤทัย     อันสีลา

  กรรมการ

  นางสาวกนกพร     แจ่มกล่ำ

  กรรมการ

  นางสาวพัชราภรณ์       แสนพันธุ์

  กรรมการ

  นางสาววิมลสิริ      กองประสิทธิ์

  กรรมการ

  นางสาววัลวิสา      พรมชัย

  กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-01 22:56:10 น.

โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043010140 อีเมล์: Bypschool188@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวีรยุทธ เผือดผุด โทรศัพท์: 0813802279 อีเมล์: krutum11.01@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]