• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

               โรงเรียนพร้อมสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้เรียนและชุมชน 

   

   
  ปรัชญา          

                ปัญญา   นรานัง   รตนัง  (ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของมนุษย์)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-01 22:56:10 น.

โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043010140 อีเมล์: Bypschool188@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวีรยุทธ เผือดผุด โทรศัพท์: 0813802279 อีเมล์: krutum11.01@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]