โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี

 

ประวัติโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี

เป็นสถานที่เรียนแห่งแรก ชื่อ “โรงเรียนประชาบาลตำบลพอกน้อย 2 (วัดไทรทอง)”
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี ตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 โดยนายหนู ศิริกุล นายอำเภอพรรณานิคม
เป็นผู้จัดตั้งอาศัยศาลาวัดไทรทอง บ้านสูงเนินมีนายเขียน ชินาฮาด เป็นครูใหญ่คนแรก
และนายศรีเมือง กลยนี เป็นครูประจำชั้น ส่วนจังหวัด และปัจจุบันสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดทำการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1
พ.ศ.2501 ย้ายมาตั้งสถานที่เรียนมาอยู่ในที่ดินปัจจุบันทางด้านทิศใต้ของ
วัดไทรทอง เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ เป็น “โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี” เมื่อแรกตั้งดำรงอยู่ได้ด้วยงบประมาณการประถมศึกษา                                                                                          
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ องค์การบริหาร พ.ศ.2503 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-7 และ พ.ศ.2529

ที่ตั้ง

ถนนนิตโย (สายสกลนคร - อุดรธานี) ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี ตั้งอยู่เลขที่ 238 หมู่ที่ 2 บ้านสูงเนิน
รหัสไปรษณีย์ 47220 มีพื้นที่ 13 ไร่ - งาน 14 ตารางวาโดยอาณาติดต่อ ดังนี้

ทิศใต้ จด ที่ดินของชุมชน (นายผล นรสาร)
ทิศเหนือ จด ถนนนิตโย (สายสกลนคร- อุดรธานี)
ทิศตะวันออก จด ที่ดินของชุมชน (นายสีด่อน นวลมณี)
ทิศตะวันตก จด ที่ดินของชุมชน (นางสีใคร จันทร์ลาวงค์และนายเผือน จันทร์ลาวงค์)
 
 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-19 09:51:32 น.

นายมีชัย กลยณีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสูงเนินสามัคคี
นายพัฒนา กลยนี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสูงเนินสามัคคี

นางสาวฉลาด เสนาศรี
นางสาวจริยา กลยนี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,046
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042759197 อีเมล์: sungnoensamakkee@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัฒนา กลยนี โทรศัพท์: 0872305243 อีเมล์: konyanee.patt@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]