โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   

   

  ที่

  ชื่อ    -    สกุล

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  นายกิตติ      หนองเป็ด

  ประธานกรรมการ

   

  นายนาย          แสงลุน

  ผู้แทนศาสนา

   

  นางปราณี       แก้วกำ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

   

  นายวิวัฒน์     บุญศรี

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

   

  นางนิตยา     สีนานวน

  ผู้แทนศิษย์เก่า

   

  นายชุมพล      พลศรีลา

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   

  นายอดิศร      พลศรีลา

  ผู้แทนผู้ปกครอง

   

  นางทองพูน    บุตราช

  ผู้แทนครู  (ครู  ชำนาญการพิเศษ)

   

  นางสาวพณารัตน์   บุตรชารี

  ผู้บริหาร/กรรมการและเลขานุการ

   

  ๑๐

  นายวิจิตร        สัพโส

  ที่ปรึกษา (ครู  ชำนาญการพิเศษ)

   

  ๑๑

  นางลำไย        กาญจนกัณโห

  ที่ปรึกษา  (ครู  ชำนาญการพิเศษ)

   

  ๑๒

  นายสมเกียรติ  แก้วกำ

  ที่ปรึกษา  (ผู้ใหญ่บ้าน)

   

  ๑๓

  นายดำรงค์   วงศ์คำจันทร์      

  ที่ปรึกษา

   

  ๑๔

  นายประเสรืฐ    พลสีลา

  ที่ปรึกษา

   

  ๑๕

  นายภักดี        มายูร

  ที่ปรึกษา

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:54:50 น.

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 0833577806 อีเมล์: thinkpink299@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกนกกาญจน์ แสนศิริวัฒนกุล โทรศัพท์: 0864585322 อีเมล์: thinkpink299@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]